Kontakt

Kontakt

Kapela Kollárovci

KOLLÁROVCI PRODUCTION s.r.o.
Jakubany 678,
065 12 Jakubany, Slovensko
Email: kollarovcisk@gmail.com 

E-shop info

Info E-shop: Mgr. Marek Kollár: 0915/ 326 284

KOLLÁROVCI PRODUCTION s.r.o.

Jakubany 678

06512 Jakubany

IČO: 50 699 130

DIČ: 21 2043 8254,

IČ DPH: SK21 2043 8254

Platca DPH

číslo účtu:

IBAN: SK23 0200 0000 0037 9169 0151
VÚB BANKA
Email: managerkollarovci@gmail.com 

Manažer

Manažer: PhD. Tomáš Kollár
Tel: +421 908 364 075
Email: managerkollarovci@gmail.com

Občianske združenie

Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI

Jakubany 678
065 12 Jakubany
IČO: 42 227 721
DIČ: 20 231 20 220

Neplatca DPH

kollarovcisk@gmail.com

číslo účtu:
IBAN: SK5702000000002831618556
BIC/SWIFT: SUBASKBX (0200) – VÚB banka

Občianske združenie registrované
na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky dňa 21.7.2010

 

KOLLÁROVCI PRODUCTION s.r.o.

Jakubany 675

06512 Jakubany

IČO: 50 699 130

DIČ: 21 2043 8254,

IČ DPH: SK21 2043 8254

Platca DPH
číslo účtu:
IBAN: SK23 0200 0000 0037 9169 0151
VÚB BANKA
Firma zapísana v obchodnom registri na Okresnom súde v Prešove dňa 9.2.2017

  • Spolupráca so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami, ako aj so zastupiteľskými úradmi iných krajín  na Slovensku, s cieľom propagovať región a verejne prezentovať prejavy ľudového umenia na kultúrno-spoločenských podujatiach nielen na Slovensku, ale i v zahraničí
  • Organizovanie vlastných kultúrnych, spoločenských programov, výchovno- vzdelávacích koncertov a podujatí, vrátane propagačnej činnosti
  • Vyhľadávanie  vhodných partnerov a sponzorov za účelom podpory a pomoci pri realizácii stanovených úloh a cieľov
  • Spolupráca s kultúrnymi, prípadne inými domácimi i zahraničnými orgánmi a organizáciami v oblasti ľudovej kultúry
  • Udržiavanie, rozširovanie a prezentovanie ľudových tradícií na Slovensku a v zahraničí
  • Uchovávanie a rozširovanie ľudových piesni pomocou dostupných médií – články v médiách, audio a video nahrávky
  • Na základe získaných poznatkov o vopred vyselektovaných spoločenských problémoch týkajúcich sa menšín, pokúsiť sa tieto problémy  pretaviť do umeleckej podoby (napr. CD nosič) a týmto spôsobom sa pokúsiť nenásilne nastoliť celospoločenskú diskusiu s cieľom akceptácie zvláštností jednotlivých menšín, entít
  • Spolupráca v oblasti kultúry s ostatnými etnickými skupinami a národnostnými menšinami doma i v zahraničí (rusínska, rómska, ukrajinská, maďarská a pod.)
  • Združenie má skúsenosti s aktivitami a  účasťou na medzinárodných festivaloch a vystúpeniach  v zahraničí

Chcete sa nás niečo opýtať?

Vaše meno *

Váš email *

Predmet

Vaša správa