Pre organizátorov

Pre organizátorov

Plagát Kollárovci A3 – 2021
Plagát pre organizátorov podujatí.

Plagát Kollárovci A3 – 2021
Plagát pre organizátorov podujatí.

Plagát Kollárovci A3 – 2021
Plagát pre organizátorov podujatí.

Plagát Kollárovci A3 – 2021
Plagát pre organizátorov podujatí.

Stage plán kapely
( .PDF )

Stage plán kapely
( .JPG)

Produkčné informácie pre poriadateľa